وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اعلام آمادگی برای دفاع

ورودی های مهر 95 تا شنبه 8 دی فرصت دارند جهت دریافت وقت دفاع، مدارک زیر را به مؤسسه تحویل دهند:

1. پرینت پایان نامه (سیمی شده)

2. گزارش سامانه همانندجو زیر 30 درصد با امضای استاد راهنما

3. فرم مجوز دفاع با امضای استاد راهنما و مشاور

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.