وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

تصویب پروپوزال (5 مهر 97)

اطلاعیه مورخ 5 مهر 1397

پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار نگرفت: (جهت دریافت دلایل، روی نام خود کلیک کنید)

1.مهدیه نیل چی

پروپوزال دانشجویان ذیل با اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت: (جهت دریافت دلایل، روی نام خود کلیک کنید)

1. نسرین حاتمی

2. سمیرا افروزی

3. آرزو یوسف زاده

4. حسین وطن پرست

پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

1. پریا برزگر

2. علی وطن خواه

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.