وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

کارشناسی ارشد - حذف و اضافه

آخرین مهلت حذف و اضافه کارشناسی ارشد، سه شنبه 17 مهر 1397

تماس با تحصیلات تکمیلی از طریق

ask.master.parandak@gmail.com

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.