وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

کلیه کلاسهای کارشناسی ارشد پنجشنبه 12 مهر تشکیل می شود

کلیه کلاسهای کارشناسی ارشد روز پنجشنبه 12 مهر برگزار می شود.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.