وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

فرم الکترونیک درخواست اشتغال به تحصيل

شنبه هر هفته بايد درخواست ارسال گردد تا آماده شود و فقط در روز شنبه هر هفته درخواست ها ديده  مي شود و بر اساس تاريخ درخواست آماده می گردد .

دانشجويان آقا که درخواست گواهي اشتغال به تحصيل براي اداره راهنمايي و رانندگي دارند حتما بايد معافيت تحصيلي برايشان صادر شده باشد و براي دريافت گواهي يه قطعه عکس 4*3 تحويل دهند.

دانشجويان که درخواست را وارد ميکنند حتما براي دريافت بايد به اداره آموزش مراجعه نمايند و فقط در طول ترم درخواست  را وارد نماييد و در طول امتحانات گواهي اشتغال صادر نمي گردد.

من این فرم را تکمیل و درخواست صدور اشتغال به تحصیل دارم

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.