وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

فرم شرکت در مراسم فارغ التحصيلان مرکز همايش های بين المللی صدا و سيما

سـومین مراسم فارغ التحصیلی دانشگاه پرندک

در سالن اصلی مرکز همايش هاي بين المللي صدا و سيما

با توجه به استقبال گسترده دانش آموختگان در سال های گذشته، سومین مراسم فارغ التحصيلان دانشگاه پرندک صبح روز سه شنبه 02/04/06 برگزار خواهد شد.

دانشجويان فارغ التحصيل دانشگاه پرندک مي توانند، در مراسم فارغ التحصيلي که در سالن اصلی همايش هاي بين المللي صدا و سيما  برگزار مي شود شرکت نمايند.

حـق ثبـت نـام شامـل حضـور در مـراسم، اهـدای تندیس، شال و کلاه فارغ التحصیلی به مبلغ یکصدوهشتاد هزار تومان می باشد.

هـر فارغ التحصیل مي توانـد در صـورت تمایل به همـراه  يک نفـر از اعضـاي خانواده  خود ( پدر ، مادر ، همسر، خواهر، برادر ) حضور داشته باشد  (ورود همراه رایگان می باشد).

مهلت ثبت نام در مراسم حداکثر تا  07 خرداد 1402 می باشد. بـا توجـه به محدودیت ظرفیت سالن همايش بين المللي صدا و سيما ، اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام خود را انجام دهند.

دانشجوياني که قبلا در مراسم فارغ التحصيلي شرکت نموده اند ،امکان ثبت نام مجدد ندارند.

تمامی اطلاعات خواسته شده با دقت و صحیح وارد شود چون کد مرکز همایش ها برای شما و همراه شما جهت ورود به مرکز همایش ها ارسال خواهد شد.

پیغام وضعیت

Sorry...This form is closed to new submissions.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.