وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

سرویس ایاب و ذهاب در روزهای امتحان

در ایام امتحانات، زمان حرکت سرویس ساعت 13

از محل خیابان محمدعلی جناح، مسیر جنوب به شمال، بعد از اتوبان شیخ فضل اله، نبش کوچه جاویدان، زیر پل عابر

می باشد.

دانشجویان حداقل 10 دقیقه قبل از زمان اعلام شده در محل حاضر باشند.

تماس با مسئول هماهنگی سرویس (آقای شهریاری) 09121407465

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.