وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

به مناسبت هفته حسابدار: ورکشاپ آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی

 

مرکز آموزش و تحقیقات انجمن حسابداری ایران برگزار می کند

ورکشاپ تخصصی آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی

پنجشنبه 23 آذر 1402، ساعت 10 الی 11.30

محل: مؤسسه آموزش عالی پرندک

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.