وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

قابل توجه دانشجویان ترم چهارم کارشناسی ارشد

تحویل پروژه شفاهی روز یکشنبه 1401/11/16 می باشد.

چهار فصل کتاب + ارائه ها مطالعه شود.

خانم ها

ساعت 15

آقایان

ساعت 17

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.