وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اطلاعیه مورخ 25 مهر 1401

دانشجو پس از تصویب پروپوزال موظف است آنرا در سامانه ثبت پیشنهاده و رساله ایران داک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کند و سپس کد رهگیری مربوطه را به خانم اصغرزاده ارسال نماید.

 

پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

دانشجو پس از تصویب پروپوزال موظف است آنرا در سامانه ثبت پیشنهاده و رساله ایران داک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کند و سپس کد رهگیری مربوطه را به خانم اصغرزاده ارسال نماید.

1. محمدزمان حشمتی

2.امید نیکنام اصل

3.سیدرضا قاضی میرسعید

4.دنیا رزاقیان

5.مرجان نادعلیئی

6.حمید اصغربروجردی

7.سیدمحمدحسین صفائیان

8.سروش نعمتی

9.بهشته آرین مهر

10.امیر دائمی

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.