وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

حذف و اضافه کارشناسی ارشد (ورودی های 1400 و 1399)

 

 

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1400 و 1399، می توانند جهت حذف و اضافه روز پنجشنبه 28 مهر ماه

به صورت حضوری به موسسه آموزش عالی پرندک مراجعه نمایند و یا از طریق سامانه سما به صورت سیستمی حذف و اضافه خود را انجام دهند.

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.