وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

آخرین مهلت اطلاعیه انتخاب واحد کارشناسی ورودی های قدیم

 

 

آخرین مهلت انتخاب واحد کارشناسی ورودی های قدیم

مقطع

رشته

ورودی

روز

تاریخ

ساعت

 

کارشناسی

کلیه رشته ها

97 الی 1400

چهارشنبه

6 مهر

11 الی 24

 

(حسابداری + مدیریت مالی + مدیریت بازرگانی + مدیریت صنعتی)

                                                                                                                  

 

عدم انتخاب واحد دانشجو در موعد مقرر، به منزله انصراف از تحصیل می باشد.

ساعت انتخاب واحد  از 11 صبح  تا 24 همان روز مي باشد.

در صورت به حد نصاب نرسيدن، کلاس تشکيل نخواهد شد.

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.