وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

قابل توجه پذیرفته شدگان 1401 کارشناسی

قابل توجه پذیرفته شدگان 1401 کارشناسی

 

 دانشجوی گرامی

مقدم شما را گرامـی داشـته و از اینکه توفیـق یافته اید دوران تحصیـلات عالـی خود را در این دانشگاه شروع نماييد بسـیار خرسـندیم.

 تلاش می کنیم تا با مسـاعدت شما زمینه های مناسبی را به منظور ارتقاء سطح علمی، آموزشی، فرهنگی و شغلی دانشجویان فراهم سازد.

 

  1. موسسه آموزش عالی پرندک، نزدیک ترین شهر به تهران می باشد
  2. سـرویس ایاب و ذهاب برای دانشجویان از محل مترو صادقیه برقرار می باشد
  3. موسسه آموزش عالی پرندک در رشته های حسابداری، مالی و مدیریت برند و کاملاً شناخته شده می باشد
  4. موسسه آموزش عالی پرندک در حال ایجاد تعامل با دانشگاه های خارج از کشور می باشد

اطلاعیه ثبت نام متعاقباً در همین سایت قابل مشاهده خواهد بود.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.