وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

آخرین مهلت اطلاعیه انتخاب واحد کارشناسی ارشد ورودی های قدیم

 

آخرین مهلت انتخاب واحد کارشناسی ارشد ورودی های قدیم

مقطع

رشته

ورودی

روز

تاریخ

ساعت

کارشناسی ارشد

گروه حسابداری

99 و 1400

دوشنبه

4 مهر

11 الی 24

(حسابداری + حسابرسی + حسابداری مدیریت + حسابداری بخش عمومی)

                                                                                                                  

مقطع

رشته

ورودی های

روز

تاریخ

ساعت

 

کارشناسی ارشد

گروه مالی و مدیریت

99 و 1400

چهارشنبه

6 مهر

11 الی 24

 

(مدیریت بازرگانی با کلیه گرایش ها + مالی مهندسی مالی + مالی بیمه + مالی بانکداری + مدیریت مالی)

 

 

عدم انتخاب واحد دانشجو در موعد مقرر، به منزله انصراف از تحصیل می باشد.

ساعت انتخاب واحد  از 11 صبح  تا 24 همان روز مي باشد.

در صورت به حد نصاب نرسيدن، کلاس تشکيل نخواهد شد.

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.