وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

شناسه استادان در سامانه همانند جو (سال 1401)

شناسه استادان در سامانه همانندجو (آخرین تغییرات در سال 1401) به شرح زیراست.

جهت دریافت اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.