وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اطلاعیه مورخ 25 تیر 1401

دانشجو پس از تصویب پروپوزال موظف است آنرا در سامانه ثبت پیشنهاده و رساله ایران داک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کند و سپس کد رهگیری مربوطه را به خانم اصغرزاده ارسال نماید.

 

پروپوزال دانشجویان ذیل با اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت: (جهت دریافت دلایل، روی نام خود کلیک کنید)

دانشجویانی پروپوزال آنها با اصلاحات مورد تایید قرار گرفته است، اصلاحات مربوطه را طبق نظر استاد راهنما انجام دهند، در ایران داک ثبت کرده و کد رهگیری بگیرند و کار نوشتن پایان نامه را ادامه دهند.

تذکر: نیازی به ارسال فایل اصلاح شده به مؤسسه نمی باشد.

دانشجو پس از تصویب پروپوزال موظف است آنرا در سامانه ثبت پیشنهاده و رساله ایران داک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کند و سپس کد رهگیری مربوطه را به خانم اصغرزاده ارسال نماید.

1. سارا محمودی

2. داریوش درگاهی

3. محسن مرادکرمی

4. داود سهیلی نژاد

5. آیدا حدادی

6. امیر فیضی پور

7. افسانه عباسی

8. زهرا خلخالی

9. مهدی فاضلی

10. راحله خزلی

11. میثم شریفیان

 

پروپوال های زیر باید اصلاحات اساسی انجام شود: می بایست فایل اصلاح شده مجدد ارسال شود، تا پس از داوری بعدی، نظر نهایی اعلام شود: (اصلاحات اساسی به معنای تایید نمی باشد)

1. هویار اختری (اصلاحات اساسی)

2. فاطمه فاطمیان (اصلاحات اساسی)

3. طاهره مطوری (اصلاحات اساسی)

 

پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

دانشجو پس از تصویب پروپوزال موظف است آنرا در سامانه ثبت پیشنهاده و رساله ایران داک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کند و سپس کد رهگیری مربوطه را به خانم اصغرزاده ارسال نماید.

1. علی جعفری

2. علا پورقلیچ

3. مهرداد پیله ور

4. مهیار سیفی

5. عبداله بارانی

6. مهدی ذبیحیان

7. فاطمه شهبازی

8. ربابه باقری نصرت آباد

 

پروپوزال دانشجویان (حمید قنبری - سهیلا شیرزاد) به دلیل نقص قابلیت ارجاع به داوری را نداشته است.

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.