وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

ویژه دانشجویان ورودی جدید

قابل توجه دانشجویان محترم لطفا اقدام به تکمیل اجرای طرح پایش (کارنامه سلامت روان) ویژه دانشجویان شاغل به تحصیل و ورودی های جدید سال 1400-1401در لینک زیر ار طریق سامانه سجاد تا آخر آذر ماه نسبت به ثبت نام  اقدام نمایید. 

https://portal.saorg.ir/mentalhealth

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.