وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد

ضمن عرض تبریک قبولی شما در مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی پرندک، اطلاعیه مراحل ثبت نام، روز شنبه اول آبان در همین سایت اعلام میگردد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.