وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

چاپ کتاب توسط عضو هیات علمی دانشگاه پرندک دکتر پویا ردایی

جناب آقای دکتر پویا ردایی

عضوهیات عملی تمام وقت موسسه آموزش عالی پرندک با همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد این موسسه این کتب را به چاپ رساندند.

عناوین کتب به این ترتیب می باشد:

 هم افزایی: چگونه از سایرین کمک بگیریم؟ 

چرا استارت آپ ناب همه چیز را تغییر می دهد؟

در ادامه صفحه اول این کتاب قدردانی به این چگونه میباشد:

قدردانی

تقدیم به خدایی که آفرید

جهان را، انسان را، عقل را،علم را، معرفت را وعشق را، هرچه دارم از لطف بیکران و همیشگی توست. الحمدالله رب العالمین.

همچنین ما حصل آموخته هایم را تقدیم می کنم به آنانکه مهر آسمانی شان آرام بخش آلام زمینی ام است.تقدیم

به همسر سختکوش و سخاتمندم، پدر ومادر فداکار وبا دانشم، برادر و خواهرهای پرمهرم، استاد گرانقدرم

جناب آقای دکتر ناصر پرتوی، وفرزند عزیزم، امیدوارم تعامل و هم افزایی را از کودکی به عنوان یک اصل در

راستای توسعه در عصر جدید، یادگرفته و به کار بندی.

 

کتاب چرا استارت آپ ناب همه چیز را تغییر می دهد؟

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.