وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

پذیرش دانشجو کارشناسی بدون آزمون (صرفا بر اساس سوابق تحصیلی)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی پرندک

(نزدیک ترین شهر به تهران، کرج و ...)

 

پذیرش دانشجو کارشناسی بدون آزمون (صرفا بر اساس سوابق تحصیلی)

از طریق سایت سازمان سنجش

حسابداری کدرشته 18285

مدیریت مالی کدرشته 18288

مدیریت بازرگانی کدرشته 18286

مدیریت صنعتی کدرشته 18287

http://register1.sanjesh.org/CsSar140005/

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.