وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

تصویب پروپوزال (25 اسفند 99)

اطلاعیه مورخ 25 اسفند 99

پروپوزال دانشجویان زیر مورد تصویب قرار گرفت:

1. سید عبداله موسوی قاسمی

2. مهدی نژدمحمدیان

3. علی سیاوشان

پروپوزال دانشجویان زیر مورد تصویب قرار گرفت:

پروپوزال دانشجویان ذیل با اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت: (جهت دریافت دلایل، روی نام خود کلیک کنید)

دانشجویانی پروپوزال آنها با اصلاحات مورد تایید قرار گرفته است، اصلاحات مربوطه را طبق نظر استاد راهنما انجام دهند، در ایران داک ثبت کرده و کد رهگیری بگیرند و کار نوشتن پایان نامه را ادامه دهند.

تذکر: نیازی به ارسال فایل اصلاح شده به مؤسسه نمی باشد.

1. یعقوب نیکپور الیله

2. ندا بیات

پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار نگرفت: (جهت دریافت دلایل، روی نام خود کلیک کنید)

1. عباس حسنی کبوترخانی

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.