وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

کارشناسی ارشد دکتر پرتوی

دانشجویان کارشناسی ارشد که در ترم جاری با دکتر پرتوی کلاس دارند

بر طبق جدول ذیل در سامانه لیان میتینگ حاضر باشند:

 

مقطع

رشته

جنسیت

روز

تاریخ

ساعت

کارشناسی ارشد

کلیه رشته ها

خانم ها

یکشنبه

10 اسفند

16 الی 18

 

 

مقطع

رشته

جنسیت

روز

تاریخ

ساعت

کارشناسی ارشد

گروه حسابداری

آقایان

سه شنبه

12 اسفند

15 الی 17

کارشناسی ارشد

گروه مالی و گروه مدیریت

آقایان

سه شنبه

12 اسفند

17 الی 19

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.