وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

تصویب پروپوزال (25 بهمن 99)

اطلاعیه مورخ 25 بهمن 99

پروپوزال دانشجویان زیر مورد تصویب قرار گرفت:

1. الهه علی بخشی

2. محدثه کریمیان

3. محمد شریفی راسخ

4. آیدا اشرفیان

5. ابراهیم میرشاهی

6. یاسر الیاسی

7. نیلوفر پارسا

پروپوزال دانشجویان زیر مورد تصویب قرار گرفت:

پروپوزال دانشجویان ذیل با اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت: (جهت دریافت دلایل، روی نام خود کلیک کنید)

دانشجویانی پروپوزال آنها با اصلاحات مورد تایید قرار گرفته است، اصلاحات مربوطه را طبق نظر استاد راهنما انجام دهند، در ایران داک ثبت کرده و کد رهگیری بگیرند و کار نوشتن پایان نامه را ادامه دهند.

تذکر: نیازی به ارسال فایل اصلاح شده به مؤسسه نمی باشد.

1. فرهاد مولوی

2. فاطمه امیری شرافتی

3. شیدا بدرلو

4. فریدون مرادی کشک آبادی

5. وحید دانشور شایق

6. فایقه پوردهناد

7. فرحناز شفاعتی شمامی

8. سیده زهرا فاطمی

9. خدیجه پورزال

10. زهرا محمدیان

پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار نگرفت: (جهت دریافت دلایل، روی نام خود کلیک کنید)

1. علی جوکار

2. بهزاد سفری

3. معصومه ستاری غلامی

4. مریم خیرگو

5. یاسر سبزی

6. هادی جورشعبانی

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.