وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

نواقص پرونده دفاع دانشجویان

قابل توجه دانشجویانی که برای دفاع تشکیل پرونده داده اند:

جهت دریافت فایل نواقص پرونده ها اینجا کلیک کنید

این اطلاعیه هر 10 روز یکبار به روزرسانی خواهد شد.

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.