وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

انجام کلیه امور آموزشی به صورت غیرحضوری

قابل توجه دانشجویان

 تمامی امور اداری، مالی  جهت حضور دانشجویان به صورت غیرحضوری پیگیری و پاسخگویی خواهد شد.

بنابراین در صورت انجام امور خود به قید فوریت و ضرورت ایمیل بزنید تا درخواست به صورت پست یا تلفنی انجام شود.

امور کارشناسی و امور فارغ التحصیلی: سرکار خانم باقری فر bagherifarshima@gmail.com  شماره وات اپ: 09101764380 -  حتما نام و نام خانوادگی و شماره دانشجو قید شود در غیر این صورت پاسخ داده نمی شود 

امور کارشناسی ارشد: سرکار خانم اصغرزاده  ask.master.parandak@gmail.com  شماره واتس اپ: 09901643145 حتما نام و نام خانوادگی و شماره دانشجو قید شود در غیر این صورت پاسخ داده نمی شود 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.