وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

تصویب پروپوزال (24 خرداد 99)

اطلاعیه مورخ 24 خرداد 99

پروپوزال دانشجویان ذیل با اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت: (جهت دریافت دلایل، روی نام خود کلیک کنید)

دانشجویانی پروپوزال آنها با اصلاحات مورد تایید قرار گرفته است، اصلاحات مربوطه را طبق نظر استاد راهنما انجام دهند، در ایران داک ثبت کرده و کد رهگیری بگیرند و کار نوشتن پایان نامه را ادامه دهند.

تذکر: نیازی به ارسال فایل اصلاح شده به مؤسسه نمی باشد.

1. مریم باقری سانیانی

2. زهرا حضرتی

3. مهسا محمدی طبالوندانی

4. الناز حمیدی ایمانی

5. مرتضی رفتاری

6.مرضیه شربتدار

7.محمدحسین خاکزاد

8.فرشاد پرصبر

پروپوزال دانشجویان ذیل با اصلاحات مورد تصویب قرار نگرفت: (جهت دریافت دلایل، روی نام خود کلیک کنید):

1. لیلا رضایی فرد

2. امیرحسین شارژ

3. مریم میرعلی

4. الهه رضایی حیدری

پروپوزال دانشجویان زیر مورد تصویب قرار گرفت:

1. زهرا جعفری شش پل

2. بهاره علی زاده

3. بنت الهدی سادات منصوری

4. مختار نامور

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.