وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

دکتر شهرام بابالویان

دکتر شهرام بابالویان پرندک

دکتر شهرام بابالویان

مرتبه علمی : استاد یار

مدرک تحصیلی : دکتری مدیریت مالی از دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

گروه آموزشی : مدیریت مالی

 

سوابق علمی و پژوهشی :

 

ردیف

عنوان

نویسنده مشترک

نام مجله

وضعیت چاپ

سال

رتبه مجله

1

بررسی کارایی اطلاعاتی و حباب قیمتی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آزمون نسبت واریانس و آزمون پایایی قیمت - سود

دکتــر رهنما

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار

چاپ شده

1391

علمی- پژوهشی

2

اوراق بهادارسازی ریسک محصولات شرکت‏های بیمه عمر و بلایای طبیعی

دکتــر پورابراهیمی

دانش سرمایه‏گذاری

چاپ شده

1394

علمی- پژوهشی

3

آزمون تجربی نظریه کئترینگ سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران

دکتــر رهنما

راهبرد مدیریت مالی

چاپ شده

1394

علمی- پژوهشی

4

مقایسه مدل پنج عاملی فاما و فرنچ  با مدل‏های چهار عاملی کارهارت و q-عاملی HXZ

دکتــر رهنما

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار

چاپ شده

1394

علمی- پژوهشی

5

عملکرد مالی و عملیاتی شرکت‏های مشمول اصل 44 عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از خصوصی‏سازی

دکتر علی سعیدی

دوفصلنامه جستارهای اقتصادی

چاپ شده

1392

علمی- پژوهشی

6

مقایسه بازدهی سهام رشدی با سهام ارزشی در بورس اوراق بهادار تهران

دکتـــر قالیباف

فصلنامه بورس

چاپ شده

1387

علمی- پژوهشی

7

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دکتـــر قالیباف

حسابداری مالی

چاپ شده

1391

علمی- پژوهشی

8

مدل‏های ارزشگذاری سهام بانک‏ها

دکتــر قالیباف

فصلنامه روند بانک مرکزی

چاپ شده

1394

علمی-تخصصی

9

بررسی کارایی پرتفوی شرکت‏های عرضه شده صدر اصل 44 در بورس اوراق بهادار تهران

دکتـــر شمس

فصلنامه بورس

چاپ شده

1389

علمی- پژوهشی

10

نسبت سود تقسیمی، قیمت تئوریک و قیمت واقعی بعد از مجمع

مهندس بخشیانی

ماهنامه بورس

چاپ شده

1387

علمی - ترویجی

11

مقایسه کارایی معیارهای فرامدرن پرتفوی در رتبه‏بندی پرتفوی‏های انتخابی بر اساس مدل ماتریس شبکه

دکتر وکیلی فرد

دانش سرمایه‏گذاری

چاپ شده

1394

علمی- پژوهشی

12

بررسی تاثیر سوءگیری فرا اعتمادی بر ساختار سرمایه شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر رهنما

مطالعات کمی درمدیریت

چاپ شده

1394

علمی پژوهشی

13

ارزیابی و مقایسه ارزش در معرض ریسک و ریزش  مورد انتظار بورس اوراق بهادار تهران و بازارهای سهام بین‏المللی با استفاده از نظریه ارزش فرین شرطی

دکتر نیکومرام

اقتصاد مالی

پذیرفته شده

1396

علمی پژوهشی

14

ارزیابی و تحلیل وابستگی فرین بین بورس اوراق بهادار تهران و بازارهای سهام بین المللی با استفاده از نظریه ارزش فرین چند متغیره

دکتر نیکومرام

دانش سرمایه‏گذاری

پذیرفته شده

1396

علمی پژوهشی

 

 

 

 

نام کتاب

نویسندگان مشترک

نوع اثر

نام انتشارات

وضعیت چاپ

سال چاپ اول

مدیریت مالی پیشرفته

دکتر قالیباف اصل و سجاد مسجدموسوی

تالیـف

دانشگاه الزهراء

(مشترک با انتشارات بورس)

چاپ چهارم

1393

 

 

 

کنفرانس ها :

نام مقاله ارائه شده

نویسنده مشترک

نام کنفرانس

برگزار کنندگان کنفرانس

 1. امکان سنجی مدیریت ریسک در فرآیند انتشار اوراق صکوک اجاره

خانم عزیزی

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری سال 94

دانشگاه شهید بهشتی

 1. بررسی کارایی اطلاعاتی و حباب عقلایی قیمت بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آزمون نسبت واریانس و آزمون پایایی قیمت- سود

دکتر رهنما

چهارمین کنفرانس علمی و تخصصی مدیریت مالی سال90

 واحد علوم و تحقیقات تهران و انجمن مالی مدیران حرفه‏ای ایران

 1. مقایسه مدل مارکویتز و ارزش در معرض خطر شرطی و کاربرد آن در تشکیل سبد سرمایه گذاری

خانم چگینی

کنفرانس بین المللی پژوهش‏های نوین در مدیریت و صنایع

شرکت مدیران ایده پردازان پایتخت ایلیا

 1. اوراق بهادارسازی ریسک محصولات شرکت‏های بیمه عمر و بلایای طبیعی

دکتر رهنما

سومین کنفرانس ملی مهندسی مالی سال 93

انجمن مهندسی مالی ایران

 1. مقایسه قدرت پیش‏ بینی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ با مدل‏ های چهار عاملی کارهارت و-qعاملی HXZ در تبیین بازده سهام

دکتر رهنما

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت سال 94

دانشگاه صنعتی شریف

 1. مدیریت دارایی-بدهی و پوشش ریسک نقدینگی در موسسات مالی (مقاله منتخب برتر در کنفرانس)

دکتر نکومرام

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مالی سال 94

انجمن مهندسی مالی

 1. مروری جامع بر مدرن‌ترین روش‌های محاسبه ارزش در معرض ریسک ( با تاکید  بر کاربرد  VaR در سنجش ریسک مالی)

دکتر رهنما

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مالی سال 95

انجمن مهندسی مالی

 1. Testing Weak Form Efficiency for Tehran Stock Exchange

دکتر تهرانی

کنفرانس بین المللی GABER

Malaysia  2009
 1. The Performance of Filter Rules on TSE

دکتر تهرانی

کنفرانس بین المللی GABER

Malaysia  2009
 1. The Impact of Overconfidence on Capital Structure in Tehran Stock Exchange

دکتر حسن نژاد

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری سال 94

دانشگاه شهید بهشتی

 

 

 

رزومه تدریس :

 • تدریس دروس مدیریت مالی و  زبان تخصصی و حسابداری مالی، ابزارهای مالی اسلامی، موارد خاص در حسابداری، بازارهای و نهادهای مالی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، منهدسی مالی، مهندسی مالی پیشرفته، روش تحقیق پیشرفته و مدلسازی مالی

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.