وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

دانشجویان کارشناسی ارشد که با دکتر پرتوی کلاس دارند

دانشجویان کارشناسی ارشد که با دکتر پرتوی کلاس دارند. دقت نمایید روز و ساعت کلاس خانم ها روز دوشنبه  22 اردیبهشت طبق رشته تحصیلی که  در  جدول ذیل است  و آقایان روز چهارشنبه 24 اردیبهشت طبق رشته تحصیلی در  جدول ذیل ، برگزار می گردد. برای ورود به سامانه آنلاین کلاس   به  سایت   https://lianmeeting.net   مراجعه نمایید و روی ورود به سامانه کلیک کرده و   نام کاربری ( کدملی) و رمز عبور(  شماره دانشجویی ) خود را وارد نمایید .

برای دریافت راهنمای سامانه اینجا کلیک نمایید.

حتما در روز کلاس میکروفون و وب کم داشته باشید و روز قبل کلاس چک نمایید که ارتباط برقرار باشد.

ساعت و زمان برگزاری کلاس به شرح ذیل می باشد .

خانم ها

روز

تاریخ

خانم ها

رشته

ساعت

 

 

دوشنبه

 

 

99/02/22

 

 

خانم ها

مالي- مهندسي مالي و مديريت ريسک

مديريت بازرگاني کارآفرين

مديريت بازرگاني بازاریابی

مديريت بازرگاني بین الملل

مديريت بازرگاني - استراتژیک

 

 

15:00

 

دوشنبه

 

99/02/22

 

خانم ها

حسابداری

حسابرسی

حسابداری مدیریت

حسابداری بخش عمومی

 

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقایان

روز

تاریخ

آقایان

رشته

ساعت

 

 

چهار شنبه

 

 

99/02/24

 

 

آقایان

مالي- مهندسي مالي و مديريت ريسک

مديريت بازرگاني کارآفرين

مديريت بازرگاني بازاریابی

مديريت بازرگاني بین الملل

مديريت بازرگاني - استراتژیک

 

 

15:00

 

چهارشنبه

 

99/02/24

 

آقایان

حسابداری

حسابرسی

حسابداری مدیریت

حسابداری بخش عمومی

 

17:00

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.