وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

تعطیلی تمامی امور حضوری تا 31اردیبهشت

قابل توجه دانشجویان

به علت شیوع ویروس کرونا تمامی امور اداری جهت حضور دانشجویان تا 31اردیبهشت تعطیل می باشد و اموراداری به صورت مجازی پیگیر و پاسخگوی دانشجویان می باشد.

بنابراین در صورت انجام امور خود به قید فوریت و ضرورت ایمیل بزنید تا درخواست به صورت پست یا تلفنی انجام شود.

ایمیل امور کارشناسی                     parandak.uni@gmail.com حتما داخل ایمیل نام و نام خانوادگی و شماره دانشجو قید شود در غیر این صورت پاسخ داده نمی شود

ایمیل امور کارشناسی ارشد            ask.master.parandak@gmail.com حتما داخل ایمیل نام و نام خانوادگی و شماره دانشجو قید شود در غیر این صورت پاسخ داده نمی شود

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.