وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اخرین مهلت حذف و اضافه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان کارشناسی  و کارشناسی ارشد ، آخرین مهلت حذف و اضافه روز شنبه 10 اسفند و یک شنبه 11 اسفند از ساعت 10-16  می باشد .

لطفا برای انجام حذف و اضافه به پروفایل شخصی خود مراجعه نمایید .در صورت مشکل با شماره های زیر تماس بگیرید.

به هیچ عنوان مراجعه حضوری پاسخ داده نمی شوند.

کارشناسی ارشد:                   02144860534(ask.master.parandak@gmail.com)

کارشناسی :                         02144815480(parandak.uni@gmail.com )  دانشجویی که درخواستی ایمیل می کند نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی ارسال کند

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.