وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

کلاس های روز سه شنبه 6 اسفند ، چهارشنبه 7 اسفند و پنج شنبه 8 اسفند تعطیل می باشد.

فقط کلاس های روز سه شنبه 6 اسفند ، چهارشنبه 7 اسفند و پنج شنبه 8 اسفند تعطیل می باشد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.