وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

حذف و اضافه دانشجویان کارشناسی ارشد

 

زمان حذف و اضافه الکترونیک برای دانشجویان کارشناسی ارشد

روزهای 6 و 7 اسفند می باشد.

دانشجویان در زمان فوق الذکر با مراجعه به پروفایل خود می توانند حذف و اضافه را به صورت الکترونیک انجام دهند.

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.