وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

تصویب پروپوزال (28 دی 98)

طلاعیه مورخ 28 دی 1398

دانشجویانی که پروپوزال آنها تصویب شده است، لازم است با ورود به سایت ایران داک، پروپوزال خود را ثبت کرده و کد پیگیری خود را به ask.master.parandak@gmail.com ارسال نمایند.

 

پروپوزال دانشجویان ذیل با اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت: (جهت دریافت دلایل، روی نام خود کلیک کنید)

 

دانشجویانی پروپوزال آنها با اصلاحات مورد تایید قرار گرفته است، اصلاحات مربوطه را طبق نظر استاد راهنما انجام دهند، در ایران داک ثبت کرده و کد رهگیری بگیرند و کار نوشتن پایان نامه را ادامه دهند. تذکر: نیازی به ارسال فایل اصلاح شده به مؤسسه نمی باشد.

1. نیلوفر صدیق

2. محمد ابوالقاسمی هدش

3. محمدحسین قیدی

4. سیدحسین باقرزاده

5. الهام مختاری زاده نیستانک

6. علی اکبر روستایی پاتپه

7. الهام مسعودی

8. فریبا صباغان کرمان

9. سید نوراله موسوی

پروپوزال دانشجویان ذیل با اصلاحات مورد تصویب قرار نگرفت: (جهت دریافت دلایل، روی نام خود کلیک کنید)

1. سمیرا ایزی

پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

دانشجویانی پروپوزال آنها مورد تایید قرار گرفته است، در ایران داک ثبت کرده و کد رهگیری بگیرند و کار نوشتن پایان نامه را ادامه دهند.

1. الهه دروگر زرین

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.