وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

استادان پایان نامه

قابل توجه دانشجویانی که قصد نوشتن پروپوزال دارند:

 

ظرفیت استادان زیر، برای راهنمایی پایان نامه، تکمیل شده است.
 

 1. احسانی
 2. برمکی
 3. خوئینی
 4. طبیب زاده
 5. علی همتی
 6. فخار
 7. قاسمی
 8. کرمی
 9. محمدی
 10. مدیرکیا
 11. مشتری دوست
 12. یوسفوند

 

جهت دریافت لیست استادانی که ظرفیت دارند، می توانید نام، نام خانوادگی، شماره دانشجویی و رشته ی خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید.

ask.master.parandak@gmail.com

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.