وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

ارتباط مستقیم با خانم اصغرزاده

جهت ارتباط مستقیم با خانم اصغرزاده می توانید، نام، نام خانوادگی، شماره دانشجویی و سؤال خود را به ask.master.parandak@gmail.com ارسال نمایید. در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهند بود.

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.