وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

قابل توجه دانشجویانی که با دکتر پرتوی کلاس دارند (آقایان)

دانشجویان کارشناسی ارشد (آقایان) که در ترم جاری با دکتر پرتوی کلاس دارند

بر طبق جدول ذیل حاضر باشند:

 

مقطع

رشته

جنسیت

روز

تاریخ

ساعت

کارشناسی ارشد

حسابداری

حسابرسی

آقایان

سه شنبه

15 اسفند

15:00

کارشناسی ارشد

حسابداری مدیریت

حسابداری بخش عمومی

مالی  مهندسی مالی و مدیریت ریسک

آقایان

سه شنبه

15 اسفند

17:00

 

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشد

مالی   بیمه

مالی   بانکداری

مدیریت مالی

کلیه رشته های مدیریت بازرگانی

آقایان

چهارشنبه

16 اسفند

15:00

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.