وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

قابل توجه دانشجویانی که با دکتر پرتوی کلاس دارند (خانمها)

دانشجویان کارشناسی ارشد (خانمها) که در ترم جاری با دکتر پرتوی کلاس دارند

بر طبق جدول ذیل حاضر باشند:

مقطع

رشته

جنسیت

روز

تاریخ

ساعت

کارشناسی ارشد

حسابداری

حسابرسی

حسابداری بخش عمومی

خانم ها

یکشنبه

13 اسفند

15:00

کارشناسی ارشد

حسابداری مدیریت

کلیه رشته های بازرگانی

کلیه رشته های مالی

خانم ها

یکشنبه

13 اسفند

17:00

آقایان متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.