وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

تماس با ما

شماره تماس :

مقطع کارشناسی     08645284332 ' 02144815480 شنبه ازساعت  16-10

مقطع کارشناسی ارشد 08645284331' 02144860534 شنبه  از ساعت 16-10

امور فارغ التحصیلان     08645284332 ' 02144815480 شنبه ازساعت  16-10

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.