وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

تماس با ما

شماره تماس :

مقطع کارشناسی     08645284332 شنبه ازساعت  16-10

مقطع کارشناسی ارشد 08645284331 شنبه  از ساعت 16-10

امور فارغ التحصیلان     08645284332 شنبه ازساعت  16-10

 

قابل توجه دانشجویان

 تمامی امور اداری، مالی  جهت حضور دانشجویان به صورت غیرحضوری پیگیری و پاسخگویی خواهد شد.

بنابراین در صورت انجام امور خود به قید فوریت و ضرورت ایمیل بزنید تا درخواست به صورت پست یا تلفنی انجام شود.

امور کارشناسی و امور فارغ التحصیلی: سرکار خانم باقری فر bagherifarshima@gmail.com  شماره واتس اپ  09101764380 حتما نام و نام خانوادگی و شماره دانشجو قید شود در غیر این صورت پاسخ داده نمی شود 

امور کارشناسی ارشد: سرکار خانم اصغرزاده  ask.master.parandak@gmail.com  شماره واتس اپ: 09901643145 حتما نام و نام خانوادگی و شماره دانشجو قید شود در غیر این صورت پاسخ داده نمی شود 

 

 

 

 

 

پیغام وضعیت

Sorry...This form is closed to new submissions.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.