وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اطلاعیه کارشناسی ارشد

93/02/24 : تمامي کلاس هاي دکتر شهرياري درس روش تحقيق روز 5 شنيه 93/02/25 تشکيل نخواهد شد.
دانشجوياني که شماره دانشجويي آنها درليست ذيل اعلام شده است روز پنج شنبه 93/02/18 حتما به اداره آموزش ( خانم احدي ) مراجعه نمايند. 911311026 921122008 911122028 912121003 921311009 921111115 921311031 911311012
کلاس دکتر مهراني روز پنج شنبه مورخ93/02/11 تشکيل نمي شود.
93/01/19: کلاس حسابرسي داخلي رشته حسابرسي مقطع کارشناسي ارشد، استاد دکتر مشتري دوست جمعه 93/01/22 ساعت 10/30-8 تشکيل نمي گردد.
1392/12/06 تمامی دانشجویان روز چهارشنبه مورخ 1392/12/07 به سامانه آموزشی مراجعه نموده و تاییدیه انتخاب واحد را پرینت نمایند تا از کلاس ها و شماره کلاس مطلع شوند . قابل ذکر است بعضی از کلاسها به حد نصاب نرسیده است و دروس دیگر ارائه گردیده است که در حذف و اضافه باید انتخاب گردد .
1392/11/16 : دانشجویانی که به نمرات خود اعتراض دارند برای تکمیل فرم درخواست تجدید نمره اینجا کلیک نمایند
1392/11/15 : دانشجویان درس روش تحقیق با استاد دکتر کنعانی امیری روز شنبه و یکشنبه مورخ 11/19 و 11/20 ساعت 11 تا 15 تحقیق این درس را می توانند به دفتر دانشگاه تحویل دهند. لازم به ذکر می باشد در صورتی که درتاریخ مشخص شده تحقیق خود را تحویل ندهند نمره این بخش را نخواهند گرفت
1392/11/15 : اطلاعیه زمان ثبت نام و انتخاب واحد در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92
1392/11/09 : دانشجويان کارشناسي ارشد حسابداري ورودي 91 که کليه دروس ارائه شده گروه خود را پاس نکرده اند، با آموزش دانشگاه تماس بگيرند.
1392/10/24 کلاس های سرکار خانم دکتر حجازي، این هفته تشکیل نمی گردد . 1392/10/23 کلاس دکتر نوروش این هفته از ساعت 15 تشکیل می گردد .

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.