وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

وضعیت پرونده دانشجویان آماده به دفاع

دانشجویانی که جهت تعیین وقت دفاع تشکیل پرونده داده اند، جهت اطلاع از وضعیت پرونده خود می توانند اینجا کلیک کنند.

بدیهی است مسئولیت رفع نواقص مربوطه، به عهده دانشجو می باشد و در صورت عدم تکمیل مدارک و عدم دفاع تا پایان بهمن 97، مسئولیت هرگونه عواقب به عهده دانشجو خواهد بود.

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.