اطلاعیه کارشناسی ارشد

تاییدیه تحصیلی

جهت دریافت فایل تاییدیه های تحصیلی دریافت شده

جدید (ادامه لیست قبلی) اینجا کلیک کنید.

 

 

جلسات دفاع

 

 

 

 

 

برای دانشجویانی که باید این ترم از پایان نامه خود دفاع کنند، از 20 آذر تا 20 دی،

جلسات دفاع برگزار خواهد شد.

 

بدیهی است پس از پایان مهلت 20 دی، بدلیل تقارن با زمان امتحانات،

امکان برگزاری جلسات دفاع نخواهد بود.

تاییدیه های پروپوزال ها

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه مورخ 1 آبان 1395

 

پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

1. آزاد ولی زاده

2. محمدحسن ابراهیمی

3. بهروز معظمی پور

4. شیما دهقانی اشگذری

5. سهیلا آزاد

6. مختار دستوریان

7. مریم ورچندی

8. مهدی نیکخواه

9. فاطمه بحرانی

10. سمیه سعدان

11. امینه اوسطی

12. مصطفی محمدی

تاییدیه تحصیلی

 

 

جهت دریافت فایل تاییدیه های تحصیلی دریافت شده

جدید (ادامه لیست قبلی) اینجا کلیک کنید.

فایل کتاب دکتر پرتوی

 

 

 

 

 

 

 

فایل کتاب دکتر پرتوی

 

فصل اول

جهت دريافت فايل فصل 1 کتاب دکتر پرتوي اينجا کليک کنيد

 

فصل دوم

جهت دريافت فايل فصل 2 بخش اول کتاب دکتر پرتوي اينجا کليک کنيد

جهت دريافت فايل فصل 2 بخش دوم کتاب دکتر پرتوي اينجا کليک کنيد

جهت دريافت فايل فصل 2 بخش سوم کتاب دکتر پرتوي اينجا کليک کنيد

جهت دريافت فايل فصل 2 بخش چهارم کتاب دکتر پرتوي اينجا کليک کنيد

جهت دريافت فايل فصل 2 بخش پنجم کتاب دکتر پرتوي اينجا کليک کنيد

جهت دريافت فايل فصل 2 بخش ششم کتاب دکتر پرتوي اينجا کليک کنيد

 

فصل سوم

جهت دريافت فايل فصل 3 بخش اول کتاب دکتر پرتوي اينجا کليک کنيد

جهت دريافت فايل فصل 3 بخش دوم کتاب دکتر پرتوي اينجا کليک کنيد

جهت دريافت فايل فصل 3 بخش سوم کتاب دکتر پرتوي اينجا کليک کنيد

جهت دريافت فايل فصل 3 بخش چهارم کتاب دکتر پرتوي اينجا کليک کنيد

جهت دريافت فايل فصل 3 بخش پنجم کتاب دکتر پرتوي اينجا کليک کنيد

جهت دريافت فايل فصل 3 بخش ششم کتاب دکتر پرتوي اينجا کليک کنيد

 

فصل چهارم

جهت دريافت فايل فصل 4 بخش اول کتاب دکتر پرتوي اينجا کليک کنيد.

جهت دريافت فايل فصل 4 بخش دوم کتاب دکتر پرتوي اينجا کليک کنيد.

 

حذف و اضافه

حذف و اضافه دانشجویان ارشد،

روز شـنبه 17 مهـر مـاه،

از طریق سامانه آموزشی

امکان  پذیر خواهـد بود.

ارتباط

 

 

 

 

 

راه های ارتباطی دانشجویان محترم با آموزش:

 

1. سایت دانشگاه

 

2. فقط روزهای شـنبه، ساعت 10 الی 17، تماس با شماره 44860534

 

3. روزهای پنجشنبه، مراجعه به آموزش در محل دانشگاه در پرندک

 

 

تاییدیه های پروپوزال ها

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه مورخ 25شهریور 1395

 

پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

1. معصومه زرندی مقدم

2. فاطمه بابایی

3. فرزانه نظری

4. فریبا مزینانی

5. شیرین پورابراهیم

6. امیر فرزانه فر

7. جواد درخشان

8. وجیهه صیقل اردکانی

 

 

پایان نامه

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 93 که تا کنون از پایان نامه خود دفاع نکرده اند، حتما در روزهای تعیین شده، برای انتخاب واحد، وارد پروفایل خود شوند و واحد پایان نامه را اخذ نمایند.

عدم ثبت نام، انصراف از تحصیل محسوب می شود.

 

 

 

تاییدیه تحصیلی

 

 

جهت دریافت فایل تاییدیه های تحصیلی دریافت شده جدید (ادامه لیست قبلی) اینجا کلیک کنید.