وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

کلاس جبرانی دکتر علی همتی

 

 

کلاس جبرانی درس حسابرسی پیشرفته دکتر علی همتی روز دوشنبه 10 دی ساعت 16 الی 18

کلاس جبرانی درس مسایل کاربردی در حسابرسی دکتر علی همتی روز سه شنبه 11 دی ساعت 14 الی 16

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.