وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اطلاعیه مهم کارشناسی ارشد

 

اطلاعیه بسیار مهم دانشجویان ورودی بهمن 95 و مهر 96 رشته های

حسابداری، حسابرسی و حسابداری مدیریت:

 

دانشجویانی که رشته لیسانس آنها "غیر از حسابداری" بوده است، مشخصات خود

(شامل: نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی، رشته لیسانس)

را تا 20 شهریورماه به ایمیل ask.master.parandak@gmail.com ارسال نمایند.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.