وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

تصویب پروپوزال

اطلاعیه مورخ 26 تیر 1397

پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار نگرفت: (جهت دریافت دلایل، روی نام خود کلیک کنید)

1. سمیه حیدریان

2. محمدوحید یوسفی

3. علی وطن خواه

پروپوزال دانشجویان ذیل با اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت: (جهت دریافت دلایل، روی نام خود کلیک کنید)

1. نسا غفرانی

2. پریسا خواجه وند

3. مجید سیاری

4. اکرم اقدامی

5. نرگس محقق کیا

6. پرهام لطفی

7. حسن قرایلو

8. سروین طاهرخانیان

9. مینا بیگدلو

10. رسا اعتمادی

11. مرضیه فرجی

12. دینا هاشمیان

13. سیده فاطمه صفوی

14.ماهرخ نامجو فر

15. محیا علی عسگری

16. آزاد نوین روز احمدآباد

17. علی گلماه

18. شبنم چم حیدری

19. کیوان کریمی

20. محمدعلی دهقانی تفتی

21. نگار غلام دنیوی

22. محمدرضا زاغری

23. سیده سادات آقایی

پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

1. سپیده احقاقی

2. مهسا عبدیان

3. مینا اسدی

4. الهه غفرانی

5. مهدی اسمعیلی

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.