وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

زمان دفاع از پروژه دکتر ناصر پرتوي

                                    زمان دفاع از پروژه دکتر ناصر پرتوي

                              دانشجويان مقطع کارشناسي پيوسته و ناپيوسته

يک شنبه 97/04/17     ( فقط کارشناسي ها )          ساعت 15-14         خانم ها        گروه حسابداري

يک شنبه 97/04/17     ( فقط کارشناسي ها )          ساعت 17-16         خانم ها        گروه مديريت

يک شنبه 97/04/17     ( فقط کارشناسي ها )          ساعت 19-18         آقايان          همه گروه ها

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.