وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

تصویب پروپوزال ها

 

 

 

اطلاعیه مورخ 15 مرداد 1396

 

پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

1. نادر بدرلو

2. مرجان علیرضا پور

3. بهزاد شمس علیزاده

4. مصطفی نوری پور

5. محمود سلیمان زاده

6. سمیرا نوبهار

7. محمدرضا رشیدی

8. مصطفی کریمی

9. نگین طریقت

10. حسین کریمی کشه

11. کیومرث شجاعیان

12. مژگان علی نیا

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.