وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اطلاعیه 14 تیر 96

 

 

 

 

 

اطلاعیه مورخ 14 تیر 1396

 

پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

1. مریم اشجعی

2. سمیه جلالی پو

3. مهسا بنده سری

4. سولماز مهدی زاده

5. رضا غنی زاده

6. سایه مهمانی

7. معصومه فعله گری

8. معصومه سخایی

9. کبری شکری نصرت آباد

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.