وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

دکتر عباس هشی

دکتر عباسی هشی - پرندک

دکتر عباس هشی

مرتبه علمی : استاد یار پایه 16

مدرک تحصیلی : دکتری حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی

گروه آموزشی : حسابداری و مالی

 

 

سوابق آموزشی:

هیات علمی بازنشسته تمام وقت دانشگاه شهید بهشتی

تمامی دروس رشته حسابداری تدریس گردیده

 

 

سوابق کاری :

 

مدير و سپس شريک،موسسه بين المللي حسابرسي پرايس واترهاوس
موسسه حسابرسي هشيار/بهمند
سرپرست حسابرسي موسسه حسابرسي رازدار
کمک حسابرس و حسابرس
موسسه حسابرسي ويني ماري
کارآموز حسابداري و حسابرسي شرکت ملي نفت ايران
عضو انجمن حسابرسي ايران
عضو جامعه حسابداران رسمي ايران
عضو انجمن حسابدارن خبره ايران
عضو انجمن حسابداري ايران
اعضاءانجمن مديريت ايران
عضو هيات هفت نفره انتخاب حسابدران رسمي و عضو هيات اوليه
جامعه حسابداران رسمي
اعضاء شورايعالي جامعه حسابداران رسمي
انجمن حسابداري مديريت آمريکا
عضو هيات علمي گروه حسابداري دانشکده حسابداري و مديريت
دانشگاه شهيد بهشتي
مدير گوه مدرسه عالي بازرگاني تهران
مدرس مدعودانشگاه هاي تهران، الزهرا، تربيت مدرس، اموراقتصادي، و...
مشاور عالي معاونت وزارت نيرو
مشاور مالي و مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي
مشاور معاونت وزير امور اقتصادي شورايعالي بانکها
عضو هيات علمي مدعومرکزپژوهش هاي مجلس

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.