وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

تکمیل فرم ارزشیابی اساتید

اطلاعيه زمان ارزشيابي اساتيد دروس از طريق سامانه آموزشي
دانشجويان عزيز
با آرزوي موفيقت و بهروزي ، از آنجايي که ارزيابي کيفيت تدريس در موسسه و پي بردن به نقاط قوت و ضعف ، در اتقاي کيفيت آموزشي مورد نظر  موسسه موثر خواهد بود .
از اين رو دفتر نظارت و ارزيابي موسسه به منظور سرعت و دقت در ارزشيابي کيفيت آموزشي اقدام به بهره گيري از سيستم اينترنتي نموده است.
لذا با عنايت به اينکه شما دانشجويان گرامي به عنوان يکي از مهمترين منابع در ارزيابي کيفيت آموزشي موسسه مي باشيد ، از شما درخواست مي گردد تا فرم را از طريق اينترنت کامل نموده و ياريگر ما در تحقق اين رسالت مهم باشيد.
لازم به ذکر است :
1. اظهارنظر شما در سايت موسسه به صورت محرمانه تلقي شده و به نحوي طبقه بندي خواهد شد که نظرات جنابعالي به هيچ وجه قايل شناسايي نيست .
2. با توجه به ضريب امنيتي اين سيستم ، هر فرد فقط يک بار مي تواند با هر درس ارزشيابي انجام دهد .بنابراين توصيه مي گردد در هنگام اظهار نظر نهايت دقت در علامت گذاري به عمل آيد.
3. سيستم ارزشيابي در صفحه سامانه آموزشي هر دانشجو قرار گرفته است .
4. دانشجويان عزيز دقت فرمائيد که در صورت عدم انجام به موقع ارزشيابي تمامي دروس ان ترم نمرات ثبت شده درسيستم آموزش موسسه توسط شما قابل رويت نخواهد بود.

با تشکر از حسن همکاري شما دانشجويان عزيز، دفتر نظارت و ارزيابي موسسه آماده دريافت انتقاد ها و پيشنهادهاي شما ، در جهت ارتقاي سطح کيفيت آموزش موسسه مي باشد .
ضمنا مي توانيد نظرات و پيشنهاد هاي ارزشمند خود را به صندوق و ايميل رئيس موسسه (‌ riyasat.parandakuni@gmail.com  )ارسال نماييد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.