وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

آخرین مهلت انتخاب واحد دانشجویان ورودی قدیم کارشناسی نیمسال اول 99-98

      

آخرین مهلت  انتخاب واحد  دانشجویان ورودی قدیم کارشناسی

نیمسال اول 99-98

 

مقطــع

روز

تاريخ

رشتـــه

ساعت

کارشناسي پیوسته

شنبه

06/98/07

رشته حسابداري

 ( کارشناسي پیوسته )

11-24

 

کارشناسي پیوسته

 

یک شـنبه

 

98/07/07

رشته مدیریت مالی

رشته مديريت بازرگانی

رشته مدیریت صنعتی

( کارشناسي پیوسته )

 

11-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدم انتخاب واحد دانشجو در موعد مقرر، به منزله انصراف از تحصیل می باشد.

ساعت انتخاب واحد   از 11 صبح  تا 24 همان روز مي باشد .

                                                 در صورت به حد نصاب نرسيدن ، کلاس  تشکيل نخواهد شد .                  

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.